Image Shown Without Description
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EInformační displej
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Všechna vozidla
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Vypněte motor i zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu přehřátí.
Vozidla s informačním displejem
Na displeji se navíc zobrazí varovná zpráva.
Ukazatel paliva
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.