Při zapnutí zapalování se rozsvítí následující kontrolky:
 • Protiblokovací brzdový systém
 • Airbag
 • Brzdová soustava
 • Otevřené dveře
 • Motor
 • Mráz
 • Zapalování
 • Tlak oleje
 • Posilovač řízení
 • Pohonná jednotka
 • Systém stability jízdy (ESP).
Jestliže se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí, znamená to poruchu. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka ABS
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Můžete pokračovat v jízdě se standardním brzdným účinkem (bez ABS). Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka airbagu
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka brzdového systému
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Brzdy používejte opatrně.

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, je to známka závady. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Směrové světlo
Image Shown Without Description  Během činnosti blikají. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku v ukazateli směru.   Viz   Výměna žárovky
Varovná kontrolka otevřených dveří
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když se zapne zapalování, a zůstane svítit, pokud některé dveře, kapota nebo zavazadlový prostor nejsou řádně zavřeny.
Varovná kontrolka motoru
Image Shown Without Description  Svítí-li při běžícím motoru, je to známka závady. Pokud během jízdy bliká, okamžitě snižte rychlost vozidla. Pokud blikání pokračuje, vyhýbejte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka předních světlometů do mlhy
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světlometů.
Varovná kontrolka nebezpečí vzniku náledí
Image Shown Without Description  Pokud je venkovní teplota mezi 4 °C a 1 °C, svítí kontrolka žlutě. Pokud teplota klesne pod 1 ºC, rozsvítí se červeně.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Viz   Startování vznětového motoru
Kontrolka světlometů
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Varovná kontrolka zapalování
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Varovná kontrolka tlaku oleje
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.

Image Shown Without Description  Pokud se rozsvítí po nastartování nebo svítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Viz  Engine Oil Check . 
Kontrolka rychloběhu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, pokud rychloběh vypnete.
Kontrolka posilovače řízení
Image Shown Without Description  Její rozsvícení signalizuje závadu v systému posilovače řízení. Řízení bude plně funkční, avšak budete muset na volant působit větší silou. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka pohonu
Vozidla s automatickou převodovkou
Image Shown Without Description  Pokud se varovná kontrolka pohonu rozsvítí za běhu motoru, je to buď známka závady nebo vysoké teploty převodovky. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a proveďte následující:
 1. Zvolte P nebo N a nechte motor běžet 10 minut na volnoběh.
 2. Vypněte zapalování a znovu nastartujte motor.
Pokud se rozsvítí varovná kontrolka pohonu, vypněte zapalování a před další cestou nechte převodovku zkontrolovat.
Pokud se varovná kontrolka pohonu nerozsvítí, pokračujte v jízdě a nechte si převodovku při nejbližší příležitosti zkontrolovat.
Vozidla s 5stupňovou manuální převodovkou nebo převodovkou Durashift EST
Image Shown Without Description  Pokud se varovná kontrolka pohonu rozsvítí za běhu motoru, je to známka závady. Motor poběží dál, ale pouze s omezeným výkonem. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Pokud varovná kontrolka pohonu začne za běhu motoru blikat, je to známka závady. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Před pokračováním v jízdě nechte závadu prověřit.
Kontrolka koncových světel do mlhy
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Kontrolka řízení stability (ESP)
Image Shown Without Description  Během jízdy začne blikat při aktivaci systému. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Pokud systém ESP vypnete, varovná kontrolka se rozsvítí. Pokud systém opět zapnete nebo vypnete zapalování, kontrolka zhasne.