Tento oddíl popisuje funkce a vlastnosti Bluetooth systému mobilního telefonu a systému hlasového ovládání.
Tento oddíl popisuje následující varianty:
  • mobilní telefon s držákem mobilního telefonu bez hlasového ovládání
  • systém Bluetooth a systém hlasového ovládání s držákem mobilního telefonu
  • systém Bluetooth a systém hlasového ovládání bez držáku mobilního telefonu
Část Bluetooth systému mobilního telefonu zajišťuje interakci mezi audio-jednotkou nebo navigačním systémem a mobilním telefonem. To vám umožňuje použít audio nebo navigační systém k tomu, abyste uskutečňovali nebo přijímali hovory bez nutnosti ovládat mobilní telefon.
Systém hlasového ovládání lze použít k ovládání:
  • hovorů mobilním telefonem,
  • funkcí audio-jednotky,
  • funkcí regulace vytápění a větrání.
Poznámka:   Mobilní telefon se nevypne okamžitě po vypnutí zapalování vozidla: vypnutí je nastaveno po 10 minutách. Časovou prodlevu je možné nastavit na 0 až 60 minut. Toto je možné provést, v závislosti na vašem mobilním telefonu, vytvořením záznamu v telefonním seznamu vašeho mobilního telefonu s názvem Timer a požadovanou hodnotou pauzy uvedenou číslem k němu přiřazeným.Pokud se funkce Bluetooth a systém hlasového ovládání používají delší dobu zatímco vozidlo stojí, dbejte, aby byl motor nastartovaný, aby nedošlo k vybití autobaterie.