Požadavky na spojení ve vidlici
Váš mobilní telefon, než je možné jej ve vidlici telefonu použít se systémem handsfree/hlasového ovládání, musí být nejdříve zasunut do držáku mobilního telefonu. Správný držák pro svůj telefon zakoupíte u svého prodejce.
Umístění telefonu do vidlice
Poznámka:   Mobilní telefon musí být umístěn v držáku telefonu, abyste mohli připojit telefon do vidlice.
Připojte svůj telefon do vidlice.
  1. Umístěte základnu telefonu do přípojky vidlice.
Poznámka:   Dbejte na to, aby byl telefon úplně zatlačen do vidlice.
  1. Tlačte telefon dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Připojení k systému bude zobrazeno na displeji vašeho telefonu.
Telefonní seznam
Telefonní seznam nemusí být po zapnutí až dvě minuty dostupný.
Kategorie telefonního seznamu
V závislosti na záznamech v telefonním seznamu mohou být na audio nebo navigační jednotce zobrazeny různé kategorie.
Například:

   
M   Mobilní  
O   Kancelář  
H   Domácí  
F   Fax  

Poznámka:   Záznamy mohou být zobrazeny bez příznaku kategorie.
Kategorie může být označena také ikonou:
Image Shown Without Description  TelefonImage Shown Without Description  Mobilní
Image Shown Without Description  DomácíImage Shown Without Description  Kancelář
Image Shown Without Description  Fax
Označení telefonu za aktivní telefon
Při prvním použití systému není k systému připojen žádný telefon.
Po zapnutí zapalování systém rozpoznává telefon ve vidlici a telefon Bluetooth různým způsobem.
Telefon Bluetooth
Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon. Pro další informace se obraťte na menu telefonu.
V některých případech je telefon Bluetooth nutné aktivovat stisknutím příslušného tlačítka stanice na audio nebo navigační jednotce.
Při dalším zapnutí zapalování si systém vybere poslední aktivní telefon.
Připojení dalšího telefonu Bluetooth
Poznámka:   Než je možné připojit další telefon Bluetooth, je nutné na mobilním telefonu deaktivovat stávající aktivní Bluetooth připojení.
Připojte nový telefon Bluetooth podle popisu v požadavcích na připojení Bluetooth.
Telefony uložené v systému jsou dostupné pomocí seznamu telefonů na audio nebo navigační jednotce.
Poznámka:   Jestliže bylo připojeno šest telefonů Bluetooth (u vidlicového telefonního systému pět telefonů Bluetooth), jeden z nich se musí zrušit, aby bylo možné připojit nový telefon.
Telefon ve vidlici
Když je váš telefon zasunut do vidlice mobilního telefonu, nestává se z něj automaticky aktivní telefon.
V těchto případech se obraťte na příslušný oddíl Změna aktivního telefonu, kde je popsán systém namontovaný ve vašem vozidle.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay