Předtím, než budete moci používat svůj telefon ve vozidle, je nutné jej připojit k telefonnímu systému vozidla.
Manipulace s telefony
Mobilní telefon se může připojit k systému vozidla buď pomocí vidlicového spojení nebo bezdrátovým spojením Bluetooth.
U vozidel s vidlicí mobilního telefonu se k systému vozidla může připojit až pět mobilních telefonů Bluetooth.
U vozidel bez vidlice mobilního telefonu se k systému vozidla může připojit až šest mobilních telefonů Bluetooth.
Poznámka:   Pokud je jako nový aktivní telefon zvolen ten, na kterém právě probíhá hovor, hovor se přesměruje na audio-systém vozidla.
Poznámka:   I když je váš mobilní telefon připojen k systému vozidla, můžete jej používat obvyklým způsobem.
Požadavky na připojení Bluetooth
Předtím, než je možno uskutečnit Bluetooth připojení mobilního telefonu, je nutno provést následující:
  1. Funkce Bluetooth musí být aktivována na telefonu i na audio-jednotce. Více informací viz uživatelská příručka vašeho mobilního telefonu.
  2. Na mobilním telefonu Bluetooth nesmí být aktivován 'privátní' režim.
  3. Vyhledání audio přístroje.
  4. Zvolte Ford Audio.
  5. Na klávesnici telefonu musí být zadáno číslo PIN pro Bluetooth '0000'.
Poznámka:   Pokud se vypne audio-jednotka nebo navigační systém, bude telefonní hovor odpojen. Pokud je klíč zapalování otočen do polohy vypnuto, telefonní hovor bude pokračovat.
Kompatibilita telefonů
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Protože neexistují žádné obecné dohody, mohou výrobci mobilních telefonů do svých zařízení Bluetooth používat různé profily. Z tohoto důvodu se může mezi telefonem a systémem handsfree objevit nekompatibilita, která může v některých případech výrazně snížit výkon systému. Abyste se vyvarovali této situace, používejte pouze doporučené telefony. Pro více informací o aktuálním seznamu kompatibilních zařízení kontaktujte prosím svého prodejce.

Telefony s operačním systémem Symbian
Poznámka:   Pro plný přístup k telefonnímu seznamu přes Bluetooth potřebují tyto telefony nainstalovat speciální soubor. Ten je označen jako SIS soubor a bude dostupný na webových stránkách společnosti Ford. Pro veškeré detailní informace se obraťte na svého prodejce.