Ukončení nebo odmítnutí hovorů
Stisknutím jednoho z několika funkčních tlačítek na audio nebo navigační jednotce (například: AM/FM,CD/AUX) je možné ukončit aktivní nebo odmítnout příchozí hovor.
Dálkové ovládání
Vaše vozidlo může být vybaveno jedním ze několika různých typů dálkového ovládání:
Hlasové tlačítko a tlačítko režimu
Image Shown Without Description
1Hlasové tlačítko
2Tlačítko režimu
Příchozí hovory je možné přijmout jedním stisknutím tlačítka 'MODE' nebo ukončit dvojím stiskutím tohoto tlačítka.
Hlasové tlačítko a tlačítko přijetí/odmítnutí
Image Shown Without Description
1Hlasové tlačítko
2Tlačítko přijetí/odmítnutí
Tlačítko 'VOICE' se používá pro aktivaci nebo vypnutí hlasového ovládání.
U vozidel s tlačítkem pro přijetí/odmítnutí je možné přijmout nebo odmítnout hovory stisknutím příslušného tlačítka.
Poznámka:   Některé audio-jednotky mají tlačítka pro přijetí/odmítnutí na předním rámečku. Tyto pracují stejným způsobem.
Tlačítko režimu na volantu
Image Shown Without Description
Pouze tlačítko režimu
Image Shown Without Description
U vozidel bez tlačítka 'VOICE' se k aktivaci nebo vypnutí hlasového ovládání používá tlačítko 'MODE' na dálkovém ovládání.
Poznámka:   Tlačítko 'MODE' není možné použít pro aktivaci hlasového ovládání během příchozího nebo aktivního hovoru.Tlačítko 'MODE' není možné používat pro ovládání audio-systému.