Tato kapitola popisuje telefonní funkce audio-jednotky.
Poznámka:   Podrobné informace o ovládacích prvcích naleznete v příručce audio-jednotky.
Je nutné, aby byl dostupný aktivní telefon.
I když je váš mobilní telefon připojen k audio-jednotce, můžete jej používat obvyklým způsobem.
Poznámka:   Menu telefonu můžete opustit stisknutím libovolného tlačítka vstupu CD, AM/FM nebo AUX.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
Ke svému telefonnímu seznamu můžete přistupovat s telefonem umístěným v držáku nebo pomocí Bluetooth. Položky seznamu se zobrazí na displeji audio-jednotky.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Držte tlačítko MENU stisknuté, dokud se neobjeví PHONEBOOK.
 1. Stisknutím tlačítek pro vyhledávání zvolte požadované telefonní číslo.
Poznámka:   Chcete-li přeskočit na další písmeno v abecedě, stiskněte a podržte tlačítko pro vyhledávání.
 1. Pro volání na vybrané číslo stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí (tlačítky 0-9, * a #), můžete také pomocí klávesnice zadat číslo přímo na displeji rádia a stisknout tlačítko pro přijetí hovoru:
 1. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Vytočte číslo pomocí telefonní klávesnice na audio-jednotce.
 1. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
Poznámka:   Pokud zadáte během zadávání telefonního čísla nesprávnou číslici, stiskněte pro vymazání číslice tlačítko pro vyhledávání směrem dolů. Dlouhé stisknutí vymaže celou řadu číslic.Pro zadání znaku + stiskněte a držte tlačítko 0.
Ukončení hovoru
Hovory můžete ukončit následujícími způsoby:
 • stisknutím jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: PHONE, CD, AM/FM nebo ON/OFF
 • stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači
 • stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru.
Poznámka:   Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor ukončit pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.
Opakované vytáčení čísla
 1. Stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Vyberte seznam CALL OUT nebo CALL IN.
Poznámka:   Pokud aktivní telefon nepodporuje seznam odchozích hovorů, zobrazí se číslo/záznam posledního odchozího hovoru.
 1. Stiskněte tlačítko pro vyhledávání na audio-jednotce.
 1. Pro vytočení požadovaného telefonního čísla stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
Opakované vytáčení posledního volaného čísla
Poznámka:   Toto se vztahuje pouze na audio-jednotky s telefonní klávesnicí
 1. Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Pro zobrazení posledního volaného čísla znovu stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Pro vytočení čísla stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru potřetí.
Přijem příchozího hovoru
Přijetí příchozího hovoru
Příchozí hovory můžete přijmout buď:
 • stisknutím tlačítka PHONE
 • stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači
 • stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru.
Odmítnutí příchozího hovoru
Příchozí hovory můžete odmítnout buď:
 • stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru
 • stisknutím tlačítka CD
 • stisknutím tlačítka AM/FM.
Poznámka:   Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor odmítnout pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.
Poznámka:   Příchozí hovor nemůžete odmítnout použitím dálkového ovládání.
Vyřízení druhého příchozího hovoru
Poznámka:   Funkce druhého příchozího hovoru musí být ve vašem telefonu aktivována.
Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.
Přijímání druhého příchozího hovoru
Druhé příchozí hovory můžete přijmout:
 • stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru,
 • stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači,
 • stisknutím tlačítka PHONE.
Poznámka:   Tím bude ukončen aktivní hovor.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru
Druhé příchozí hovory můžete odmítnout:
 • stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru,
 • stisknutím tlačítka CD
 • stisknutím tlačítka AM/FM.
Poznámka:   Pokud máte audio-jednotku s telefonní klávesnicí, můžete hovor odmítnout pouze tlačítkem pro odmítnutí hovoru.
Změna aktivního telefonu
Poznámka:   Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.
Pomocí tlačítka předvolby stanice
 1. Stiskněte tlačítko PHONE na audio-jednotce.
 1. Stiskněte požadované číslo předvolby (pomocí tlačítek předvolby stanice 1 - 6 ).
Poznámka:   Tento postup je možný pouze u audio-jednotek bez telefonní klávesnice.
Pomocí menu audio-jednotky
 1. Stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Stiskněte tlačítko MENU na audio-jednotce.
 1. Na audio-jednotce vyberte volbu ACTIVE PHONE.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání listujte přes jednotlivé uložené telefony na zobrazení připojených telefonů.
 1. Pro výběr telefonu, který se stane aktivním telefonem, stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka:   Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.
Odpojení připojeného telefonu
Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odpojit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
 1. Stiskněte tlačítko MENU na audio-jednotce.
 1. Vyberte na audio-jednotce volbu DEBOND.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání listujte nabídkou jednotlivých telefonů a vyberte telefon, který chcete odpojit.
 1. Pro výběr telefonu, který se má odpojit, stiskněte tlačítko MENU.