Tato kapitola popisuje telefonní funkce navigačního systému TravelPilot EX.
Poznámka:   Podrobné informace o ovládacích prvcích naleznete v příručce svého navigačního systému TravelPilot EX.
Je nutné, aby byl dostupný aktivní telefon.
I když je váš telefon připojen k navigačnímu systému TravelPilot EX, můžete jej používat obvyklým způsobem.
Uskutečnění hovoru
Vytočení čísla - telefon ve vidlici
Při použití telefonu ve vidlici máte možnost přístupu k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu. Položky seznamu se zobrazí na displeji systému TravelPilot EX.
 1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
 1. Použití volby PHONEBOOK v menu.
 1. Vyberte jedno písmeno.
 1. Pomocí pravého otočného ovládacího prvku vyberte požadované telefonní číslo.
 1. Stisknutím tlačítka 'INFO' je možné zobrazit detailní informace o záznamu v telefonním seznamu.
 1. Stiskněte pravé otočné ovládací tlačítko.
Vytočení čísla - telefon Bluetooth
Při použití telefonu Bluetooth je možno vytáčet čísla pomocí hlasového ovládání (viz kapitola Hlasové ovládání).
Ukončení hovoru
Hovory můžete ukončit následujícími způsoby:
 • stisknutím tlačítka pro odmítnutí
 • stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém spínači
 • stisknutím tlačítka pro vypnutí navigačního systému
 • stisknutím pravého otočného ovládacího tlačítka.
Opakované vytočení čísla - telefon ve vidlici
 1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
 1. Stiskněte tlačítko 'MENU'.
 1. Vyberte seznam CALL OUT, seznam CALL IN nebo REDIAL.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE na audio-jednotce, čímž se vytočí požadované telefonní číslo.
Opakované vytočení čísla - telefon Bluetooth
 1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
 1. Stiskněte tlačítko 'MENU'.
 1. Zvolte REDIAL.
 1. Pro vytočení telefonního číslo stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
Vyřízení příchozího hovoru
Přijetí příchozího hovoru
Příchozí hovory můžete přijmout buď:
 • stisknutím tlačítka pro přijetí
 • stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání
 • stisknutím tlačítka 'PHONE' na audio-jednotce
 • použití volby ACCEPT v menu.
Odmítnutí příchozího hovoru
Příchozí hovory můžete odmítnout buď:
 • stisknutím tlačítka pro odmítnutí
 • stisknutím jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: CD, AM/FM
 • použití volby REJECT v menu.
Poznámka:   Příchozí hovor nemůžete odmítnout použitím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání.
Vyřízení druhého příchozího hovoru
Poznámka:   Funkce druhého příchozího hovoru musí být ve vašem telefonu aktivována.
Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.
Přijímání druhého příchozího hovoru
Druhé příchozí hovory můžete přijmout:
 • Stisknutím tlačítka pro přijetí.
 • Stisknutím tlačítka 'MODE' na dálkovém ovládání.
 • Stisknutím tlačítka 'PHONE' na audio-jednotce.
 • Použití volby ACCEPT v menu.
Poznámka:   Tím bude ukončen aktivní hovor.
Odmítnutí druhého příchozího hovoru
Druhé příchozí hovory můžete odmítnout stisknutím:
 • tlačítka pro odmítnutí
 • jednoho z následujících tlačítek na audio-jednotce: CD, AM/FM.
Změna aktivního telefonu
Poznámka:   Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.
 1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
 1. Pomocí volby ACTIVE PHONE v menu vyberte ze seznamu pomocí tlačítek stanic aktivní telefon.
Zrušení připojeného telefonu
Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odstranit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.
 1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' na audio-jednotce.
 1. Zvolte volbu DEBOND v menu.
 1. Zvolte telefon ze seznamu pomocí tlačítek předvolby stanic.
Poznámka:   Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.
V některých případech je telefon Bluetooth nutné aktivovat stisknutím příslušného tlačítka stanice na audio nebo navigační jednotce.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay