Funkce rozpoznání hlasu umožňuje při potřebě změny nastavení nebo získání zpětné vazby od systému ovládat audio systém bez nutnosti odvracet pozornost od dopravní situace.
Kdykoli při aktivním systému zadáte některý z definovaných příkazů, systém rozpoznávání hlasu převede váš příkaz na řídící signál pro audio-jednotku. Vaše zadání mají formu dialogu nebo příkazu. Těmito dialogy jste vedeni pomocí oznámení nebo otázek.
Seznamte se prosím s funkcemi audio systému předtím, než začnete rozpoznávání hlasu používat.
Poznámka:   Pokud se funkce Bluetooth a systém hlasového ovládání používají delší dobu zatímco vozidlo stojí, dbejte, aby byl motor nastartovaný, aby nedošlo k vybití autobaterie.
Podporované příkazy
Systém rozpoznávání hlasu vám umožňuje ovládat následující funkce vozidla:
  • telefon
  • rádio
  • CD přehrávač
  • regulace klimatu
  • navigační systém
Poznámka:   Systém hlasového ovládání je určen pro konkrétní jazyk. Pokud požadujete, aby systém pracoval v jiném jazyce, obraťte se prosím na svého prodejce.
Odezva systému
Když pracujete prostřednictvím hlasového ovládání, systém se vám ohlásí pípnutím pokaždé, když je připraven pokračovat.
Nezkoušejte zadávat žádné příkazy, dokud neuslyšíte pípnutí. Systém hlasového ovládání vám zpětně zopakuje každý zadaný příkaz.
Pokud si nejste jisti, jak pokračovat, řekněte "HELP", chcete-li poradit, nebo 'CANCEL', pokud si pokračovat nepřejete.
Funkce "HELP" poskytuje pouze dílčí přehled dostupných hlasových příkazů. Detailní vysvětlení všech možných hlasových příkazů naleznete na následujících stránkách.
Hlasové příkazy
Všechny hlasové příkazy se musejí zadávat přirozeným tónem hlasu, jako když mluvíte se spolucestujícím nebo do telefonu. Hlasitost vašeho hlasu by měla záviset na hladině hluku uvnitř nebo vně vozidla, ale nekřičte.
Záznamy jmen
Záznamy jmen může pomocí funkce "STORE NAME" podporovat telefon a audio nebo navigační jednotka.
  • Uložit až 20 záznamů jmen na funkci.
  • Průměrná doba nahrávky pro každý záznam jména je přibližně 2-3 sekundy.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay