Provoz systému
Pořádek a obsah hlasového ovládání jsou uvedeny v následujících seznamech. Tabulky ukazují pořadí uživatelských hlasových příkazů a odezvu systému pro každou dostupnou funkci.
<> indikuje číslo nebo uložený záznam jména, které má uživatel vložit.
Zkrácené příkazy
K dispozici je množství zkrácených hlasových příkazů, které vám umožní ovládat některé prvky vozidla bez toho, abyste procházeli celé menu příkazů. Jsou to:
  • telefon: "MOBILE NAME"1, "DIAL NUMBER", "DIAL NAME" a "REDIAL".
  • CD přehrávač: "DISC" a "TRACK"
  • ovládání klimatu: "TEMPERATURE", "FAN", "AUTO MODE", "DEFROSTING/DEMISTING ON" a "DEFROSTING/DEMISTING OFF"
  • rádio: "TUNE NAME"
  • navigace: "ZOOM" a "ROUTE SETTING"
1) Pouze tehdy, je-li mobilní telefon vybaven funkcí Bluetooth a hlasovým ovládáním
Zahájení komunikace se systémem
Dříve, než začnete systém ovládat hlasem, musíte pro každou operaci nejprve stisknout tlačítko VOICE nebo tlačítko MODE a vyčkat, dokud systém neodpoví pípnutím.
Image Shown Without Description

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay