Telefon
Systém telefonu umožňuje vytvořit další telefonní seznam. Uložené položky mohou být vytáčeny pomocí hlasového ovládání. Telefonní čísla uložená pomocí hlasového ovládání jsou uložena v systému vozidla a ne ve vašem telefonu.
Přehled
V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy telefonního systému. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"PHONE"  
"HELP"  
"MOBILE NAME"a, b  
"DIAL NUMBER"a  
"DIAL NAME"a  
"DELETE NAME"  
"DELETE DIRECTORY"  
"PLAY DIRECTORY"  
"STORE NAME"  
"REDIAL"a  
"ACCEPT CALLS"  
"REJECT CALLS"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
b) Dostupné pouze u mobilních telefonů připojených přes Bluetooth, vybavených hlasovým ovládáním a uloženými záznamy jmen.
Vytvoření telefonního seznamu
Uložit jméno
Nové záznamy je možné uložit pomocí příkazu "STORE NAME". Tuto funkci je možné použít pro vytočení čísla zavoláním jména místo celého telefonního čísla.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "STORE NAME"   "STORE NAME"   "NAME PLEASE"  
3   "<název>"   "REPEAT NAME PLEASE"  
4   "<název>"   "STORING NAME"   "<název> STORED"   "NUMBER PLEASE"  
5   "<číslo telefonu>"   "<číslo telefonu>"  
6   "STORE"   "STORING NUMBER"   "<číslo telefonu>"   "NUMBER STORED"  

Vymazat jméno
Uložená jména je možno vymazat také z adresáře.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "DELETE NAME"   "NAME PLEASE"  
3   "<název>"   "DELETE <název>"   "CONFIRM YES OR NO"  
4   "YES"   "<název> DELETED"  
"NO"   "COMMAND CANCELLED"  

Přehrát adresář
Po použití této funkce vám systém řekne všechny uložené záznamy.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "PLAY DIRECTORY"   "PLAY DIRECTORY"  

Vymazat adresář
Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny záznamy najednou.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "DELETE DIRECTORY"   "DELETE DIRECTORY"   "CONFIRM YES OR NO"  
3   "YES"   "PHONE DIRECTORY DELETED"  
"NO"   "COMMAND CANCELLED"  

Funkce telefonu
Název mobilu
Tato funkce vám umožňuje přístup k telefonním číslům uloženým s pojmenováním ve vašem mobilním telefonu.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "MOBILE NAME"a, b   "MOBILE NAME" "<dialog závislý na telefonu>"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Pouze v případě, je-li telefon vybaven Bluetooth a hlasovým vytáčením (závisí na typu mobilního telefonu).
Volat číslo
Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "DIAL NUMBER"a   "NUMBER PLEASE"  
3   "<číslo telefonu>"   "<číslo telefonu>   CONTINUE?"  
4   "DIAL"   "DIALLING"  
"CORRECTION"   "<opakovat poslední část čísla>   CONTINUE?"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Volat číslo
Telefonní čísla je možné vytáčet po vydání hlasového příkazu záznamu jména.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "DIAL NAME"a   "NAME PLEASE"  
3   "<název>"   "DIAL <název>"   "CONFIRM YES OR NO"  
4   "YES"   "DIALLING"  
"NO"   "COMMAND CANCELLED"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Opakované volání
Tato funkce vám umožňuje znovu vytočit naposledy volané telefonní číslo.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "REDIAL"a   "REDIAL"   "CONFIRM YES OR NO"  
3   "YES"   "DIALLING"  
"NO"   "COMMAND CANCELLED"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
DTMF (Tónové vytáčení)
Tato funkce převádí vyslovená čísla na tóny DTMF, aby např. mohla provést vzdálený dotaz na váš domácí záznamník.
Poznámka:   Funkce DTMF může být použita pouze během probíhajícícho hovoru. Stiskněte tlačítko 'VOICE' nebo tlačítko 'MODE' a vyčkejte na odezvu systému.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1     "NUMBER PLEASE"  
2   "<čísla 1 až 9, nula, křížek, hvězdička>"    

Hlavní nastavení
Přijímání a odmítání hovorů
Hovory je možné přijmout nebo odmítnout pomocí hlasového ovládání.

Kroky     Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "PHONE"   "PHONE"  
2   "ACCEPT CALLS"   "ACCEPT CALLS"  
"REJECT CALLS"   "REJECT CALLS"  

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay