Topení a větrání
Hlasové příkazy topení a větrání zajišťují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty a režimu. Ne všechny funkce jsou dostupné u všech vozidel.
Přehled
V přehledu níže jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání systému ovládání klimatu. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"CLIMATE"  
"HELP"  
"FAN"a  
"DEFROSTING/DEMISTING ON"a  
"DEFROSTING/DEMISTING OFF"a  
"TEMPERATURE"a  
"AUTO MODE"a  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.
Ventilátor
Tato funkce vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "FAN"a   "FAN SPEED PLEASE"  
3   "MINIMUM"   "FAN MINIMUM"  
"<číslice mezi 1 a 7>"   "FAN <číslo>"  
"MAXIMUM"   "FAN MAXIMUM"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.
Odmrazování/odmlžování

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "DEFROSTING/DEMISTING ON"a   "DEFROSTING/DEMISTING ON"  
"DEFROSTING/DEMISTING OFF"a   "DEFROSTING/DEMISTING OFF"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Teplota
Tato funkce vám umožňuje nastavit teplotu.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "TEMPERATURE"a   "TEMPERATURE PLEASE"  
3   "MINIMUM"   "TEMPERATURE MINIMUM"  
"<číslo mezi 15 a 29 °C s kroky po 0,5 >" nebo "<číslo mezi 59 a 84 °F>"   "TEMPERATURE <číslo>"  
"MAXIMUM"   "TEMPERATURE MAXIMUM"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Automatický režim

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "AUTO MODE"a   "AUTO MODE"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Deaktivaci je možné provést volbou jiné teploty nebo rychlosti ventilátoru.