Topení a větrání
Hlasové příkazy topení a větrání zajišťují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty a režimu. Ne všechny funkce jsou dostupné u všech vozidel.
Přehled
V přehledu níže jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání systému ovládání klimatu. Následující seznamy vám poskytnou další informace o kompletní nabídce příkazů.

"CLIMATE"  
"HELP"  
"FAN"a  
"DEFROSTING/DEMISTING ON"a  
"DEFROSTING/DEMISTING OFF"a  
"TEMPERATURE"a  
"AUTO MODE"a  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.
Ventilátor
Tato funkce vám umožňuje nastavit rychlost ventilátoru.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "FAN"a   "FAN SPEED PLEASE"  
3   "MINIMUM"   "FAN MINIMUM"  
"<číslice mezi 1 a 7>"   "FAN <číslo>"  
"MAXIMUM"   "FAN MAXIMUM"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Na vozidlech, která jsou vybavena jazykovým modulem v angličtině, není zkrácený příkaz "FAN" k dispozici.
Odmrazování/odmlžování

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "DEFROSTING/DEMISTING ON"a   "DEFROSTING/DEMISTING ON"  
"DEFROSTING/DEMISTING OFF"a   "DEFROSTING/DEMISTING OFF"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Teplota
Tato funkce vám umožňuje nastavit teplotu.

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "TEMPERATURE"a   "TEMPERATURE PLEASE"  
3   "MINIMUM"   "TEMPERATURE MINIMUM"  
"<číslo mezi 15 a 29 °C s kroky po 0,5 >" nebo "<číslo mezi 59 a 84 °F>"   "TEMPERATURE <číslo>"  
"MAXIMUM"   "TEMPERATURE MAXIMUM"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz.
Automatický režim

Kroky   Uživatel říká   Systém odpovídá  
1   "CLIMATE"   "CLIMATE"  
2   "AUTO MODE"a   "AUTO MODE"  

a) Může být použito jako zkrácený příkaz. Deaktivaci je možné provést volbou jiné teploty nebo rychlosti ventilátoru.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay