Zapnutím zapalování se imobilizér automaticky vypne, rozpozná-li se správný kód. Kontrolka se rozsvítí na cca tři sekundy a pak zhasne.
Pokud kontrolka po dobu jedné minuty trvale svítí nebo zhruba stejnou dobu bliká a potom bliká opakovaně v nepravidelných intervalech, nerozpoznal systém kód klíčku nebo je v systému závada. Vyjměte klíč a zkuste to znova.
Jestliže se motor nenastartuje, došlo k poruše systému. Nechte si systém ihned zkontrolovat odborníkem.