POZOR   POZOR:  Nepracujte s ovládáním informačního displeje při jízdě.

Poznámka:   Informační displej zůstává zapnutý ještě po dobu několika minut od vypnutí zapalování.
Poznámka:   Pokud se zobrazí Sh on nebo SHIP ON, je zapnutý přepravní režim vozidla. Přepravní režim vozidla nechte vypnout u svého prodejce.
Informační displej - typ 1
Image Shown Without Description
ADojezdová vzdálenost nebo hodiny
BDenní počitadlo kilometrů
CPočitadlo ujetých kilometrů
DTlačítko pro výběr
ENulovací tlačítko
Pro procházení zobrazeními stiskněte tlačítko pro výběr.
Nastavení času
Image Shown Without Description
Poznámka:   U některých vozidel lze nastavit čas pouze přes audio jednotku.
  1. Stiskněte tlačítko pro výběr, dokud nezačne čas na displeji blikat.
  1. Pro nastavení času stiskněte tlačítko pro výběr.
Informační displej - typ 2
Image Shown Without Description
AZvolený rychlostní stupeň
BHodiny, stanice rádia nebo stopa CD
CTeplota venkovního vzduchu
DDenní počitadlo kilometrů
EPočitadlo ujetých kilometrů
FKontrolka zpráv
Pomocí informačního displeje můžete změnit nastavení různých funkcí. Na informačním displeji se také zobrazují informační zprávy.
Image Shown Without Description
Pro procházení zobrazeními stiskněte tlačítko a držte je pro zastavení, výběr podnabídky nebo změnu nastavení. Informační displej vám oznámí, zda pro různá nastavení máte tlačítko stisknout krátce nebo dlouze.
Kontrolka zpráv
Kontrolka ohlášení zprávy se objeví jako doplněk některých zpráv. Podle závažnosti zprávy může být červená nebo žlutá a zůstane svítit, dokud se neodstraní příčina hlášení.
Popis zobrazení
Vzdálenost do vyprázdnění nádrže
Indikuje přibližnou vzdálenost, kterou vaše vozidlo ujede na palivo v nádrži.
Průměrná rychlost
Udává průměrnou rychlost vašeho vozidla od posledního vynulování funkce.
Průměrná spotřeba paliva
Udáva průměrnou spotřebu paliva vašeho vozidla od posledního vynulování funkce.
Spotřeba paliva
Udává okamžitou spotřebu paliva vašeho vozidla.