Image Shown Without Description
Pro přijetí nebo odstranění některých zpráv z informačního displeje stiskněte tlačítko. Ostatní zprávy budou odstraněny automaticky po krátkém čase. Zprávy zůstanou aktivní, dokud nebude závada odstraněna.

Zpráva   Kontrolka zpráv   Význam  
LOW BRAKE FLUID LEVEL (nízká hladina brzdové kapaliny)   Červená   Je to známka závady na jednom brzdovém okruhu. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Viz  Brake and Clutch Fluid Check .  Pokud se současně rozsvítí varovná kontrolka ABS nebo varovná kontrolka řízení stability, je to známka závady. Jakmile je to z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo a před pokračováním v jízdě prověřte tuto závadu.  
HIGH ENGINE TEMPERATURE (vysoká teplota motoru)   Červená   Motor je přehřátý. Vypněte motor i zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu přehřátí.  
TRANSMISSION MALFUNCTION (porucha převodovky)   Červená   Systém převodovky selhal. Vozidla s automatickou převodovkou: Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Zvolte P nebo N a nechte motor běžet 10 minut na volnoběh. Vypněte zapalování a poté znovu nastartujte motor. Pokud je zpráva zobrazena i nadále, vypněte zapalování a nechte závadu před pokračováním v jízdě zkontrolovat. Pokud se zpráva již neobjeví, pokračujte v jízdě a nechte závadu při nejbližší příležitosti zkontrolovat. Vozidla s převodovkou Durashift EST: Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Vypněte zapalování a před pokračováním v jízdě nechte závadu zkontrolovat.  
TRANSMISSION MALFUNCTION (porucha převodovky)   Žlutá   Systém převodovky selhal. Vyvarujte se prudké akcelerace nebo brzdění. Převodovka bude nadále pracovat, ale můžete zaznamenat neobvyklé chování. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
STEERING ASSIST FAILURE (porucha posilovače řízení)   Červená   Systém posilovače řízení selhal. Pro otáčení volantem bude třeba vyvinout větší sílu. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
ENGINE SYSTEM FAULT (selhání systému motoru)   Červená   Systém motoru selhal. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Vypněte zapalování a před pokračováním v jízdě nechte závadu zkontrolovat.  
ENGINE SYSTEM FAULT (selhání systému motoru)   Žlutá   Systém motoru selhal. Vyvarujte se prudké akcelerace nebo brzdění. Motor poběží dál, ale pouze s omezeným výkonem. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
LOW OUTSIDE TEMPERATURE (nízká okolní teplota)   Červená   Vnější teplota je nižší než 1°C.  
LOW OUTSIDE TEMPERATURE (nízká okolní teplota)   Žlutá   Vnější teplota je mezi 4°C a 1°C.  
TRANSMISSION HOT MODE (režim horké převodovky)   Žlutá   Vozidla s automatickou převodovkou: Převodovka je přehřátá. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Zvolte P nebo N a nechte motor běžet 10 minut na volnoběh. Vypněte zapalování a poté znovu nastartujte motor. Pokud je zpráva zobrazena i nadále, vypněte zapalování a nechte závadu před pokračováním v jízdě zkontrolovat. Pokud se zpráva již neobjeví, pokračujte v jízdě a nechte závadu při nejbližší příležitosti zkontrolovat.  
LEFT INDICATOR BULB FAILURE (selhání levé kontrolní žárovky)   Žlutá   Levá kontrolní žárovka selhala.  
RIGHT INDICATOR BULB FAILURE (selhání pravé kontrolní žárovky)   Žlutá   Pravá kontrolní žárovka selhala.  
DRIVER DOOR OPEN (otevřené dveře řidiče)   Žlutá   Přední dveře na straně řidiče jsou otevřené.  
DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN (otevřené zadní boční dveře na straně řidiče)   Žlutá   Zadní dveře na straně řidiče jsou otevřené.  
PASSENGER DOOR OPEN (otevřené dveře spolujezdce)   Žlutá   Přední dveře na straně spolujezdce jsou otevřené.  
PASSENGER SIDE REAR DOOR OPEN (otevřené zadní boční dveře na straně spolujezdce)   Žlutá   Zadní dveře na straně spolujezdce jsou otevřené.  
BOOT OPEN (otevřený zavazadlový prostor)   Žlutá   Zadní výklopné dveře jsou otevřené.  
BONNET OPEN (otevřená kapota)   Žlutá   Kapota je otevřená.  
REMOTE KEY BATTERY LOW (vybitá baterie v klíčku)   Žlutá   Baterie dálkového ovladače je slabá. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.  
FAILURE AUTO LAMP/WIPER (selhání automatického osvětlení/stěračů)     Automatické osvětlení nebo stěrače selhaly. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.