Hodnoty CO2 a spotřeby paliva jsou odvozeny z laboratorních testů prováděných podle EEC směrnice 80/1268/EEC a následných dodatků a jsou prováděny všemi výrobci vozidel.
Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel. Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla. Skutečná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, kterými jsou například: styl jízdy, jízda vysokou rychlostí, přerušování jízdy, používání klimatizace, namontované příslušenství, tažení přívěsu apod.
Váš prodejce Ford vám může poskytnout informace, jak snížit spotřebu paliva.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay