POZOR   POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
POZOR   POZOR:  Původní text podle ECE R94.01: Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrnou nohou, podpěrná noha musí být pevně opřená o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:   Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné utáhnout pánevní popruh beze zbytku, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Ručně nastavitelná sedadla

Poloha sedačky   Kategorie hmotnostních skupin  
0   0+   1   2   3  
Do 10 kg   Do 13 kg   9 - 18 kg   15 - 25 kg   22 - 36 kg  
Sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem   X   X   UF1   UF1   UF1  
Sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem   U1   U1   U1   U1   U1  
Zadní sedadla   U   U   U   U   U  

X Není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii.
U1 Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.