Image Shown Without Description
Systém automaticky řídí teplotu, množství a rozvádění proudu vzduchu a přizpůsobuje je jízdním a povětrnostním podmínkám. Jedním stisknutím tlačítka AUTO se zapne automatický režim.
Poznámka:   Neprovádějte nastavení, když je interiér vozidla mimořádně horký nebo chladný. Automatická klimatizace se automaticky nastaví na okamžité podmínky. Aby systém řádně fungoval, boční a střední průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Čidlo slunečního záření je umístěno na horní straně přístrojové desky. Nezakrývejte snímač žádnými předměty.
Poznámka:   Při nízkých venkovních teplotách, je-li systém v automatickém režimu, bude proud vzduchu do doby zahřátí motoru směrován na čelní sklo a boční okna.
Nastavení teploty
Image Shown Without Description
ModráSnížení teploty
ČervenáZvýšení teploty
Teplotu můžete nastavovat v rozmezí od 16 ºC do 28 ºC v krocích po 0,5 ºC. V poloze LO, 16 ºC, se systém přepne na trvalé chlazení. V poloze HI, 28 ºC, se systém přepne na trvalé vytápění.
Ventilátor větrání
Image Shown Without Description  Tlačítka slouží k nastavení intenzity větrání resp. otáček ventilátoru. Nastavení ventilátoru se indikuje na displeji. Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko AUTO.
Rozvod vzduchu
Image Shown Without Description
AProstor pro nohy
BÚroveň hlavy
CČelní sklo
Poznámka:   Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, A, B a C se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Klimatizace se automaticky zapne. Dokud je rozvod vzduchu nastaven do této polohy, nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.
Otáčky ventilátoru a ovládání teploty se nastaví automaticky a nelze je volit manuálně. Ventilátor se nastaví na vysoké otáčky a teplota na HI.
Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, zapne se automaticky vyhřívání skel a po krátké době se opět vypne.
Pro návrat k předchozímu nastavení znovu stiskněte tlačítko pro odmrazování a odmlžování čelního skla.
Zapínání a vypínání klimatizace
Image Shown Without Description  Chcete-li zapnout nebo vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko A/C.
Recirkulovaný vzduch
Image Shown Without Description  Stisknutím tlačítka uzavřené cirkulace vzduchu se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a uzavřenou cirkulací vzduchu.
Poznámka:   Je-li systém v automatickém režimu a je-li teplota vnitřního i venkovního vzduchu poměrně vysoká, zvolí systém automaticky uzavřenou cirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo chlazení interiéru. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, systém automaticky znovu zvolí přívod vzduchu zvenku.
Zapnutí a vypnutí automatického řízení klimatu
Image Shown Without Description
Zmáčkněte tlačítko OFF.
Systém topení, větrání a klimatizace se vypne a zvolí se recirkulovaný vzduch.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay