Poznámka:   V závislosti na právních předpisech a nařízeních platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně vyrobeno, se může výstražná funkce směrových světel aktivovat v případě silného brzdění.
Image Shown Without Description
Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay