5stupňová manuální převodovka
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při řazení z 5. na 4. rychlostní stupeň nepoužívejte pro vyklonění do strany nepřiměřenou sílu. Mohlo by tím dojít k zařazení 2. rychlostního stupně a tím k poškození převodovky.

Řazení zpátečky
Image Shown Without Description
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud je vozidlo v pohybu, nezařazujte zpátečku. Mohlo by tím dojít k poškození převodovky.

Poznámka:   Před zařazením zpátečky plně sešlápněte spojkový pedál a vyčkejte tři sekundy.
Převodovka Durashift EST
Polohy volicí páky
Image Shown Without Description
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed (automatické řazení)
+/-Jízda vpřed (manuální řazení)
AJízdní režim
POZOR   POZOR:  Před přesouváním volicí páky zabrzděte a držte brzdu, dokud nebudete připraveni k rozjezdu.
POZOR   POZOR:  Zpátečku řaďte pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu a motor běží na volnoběh.

Poznámka:   Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky. Po zařazení převodu je tím zvýšena snaha vozidla se rozjet.
Zvolený rychlostní stupeň bude zobrazen na informačním displeji. Pokud bliká, zabrzděte nebo stlačte pedál plynu pro rozjezd.
Pro výběr mezi manuálním a automatickým řazením zatlačte páku doleva (jízdní režim).
Rozjíždění
  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  1. Uvolněte pedál brzdy a stlačte pedál plynu.
Zastavování
  1. Uvolněte pedál plynu a stlačte pedál brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Kickdown
Plně stlačte pedál plynu a dojde ke zvolení nejvyššího rychlostního stupně pro optimální výkon. Pokud není režim kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay