Polohy spínače osvětlení
Image Shown Without Description
AVypnuto
BBoční a koncová světla
CSvětlomety
Automatická světla
Image Shown Without Description
Poznámka:   Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Osvětlení příjezdu
Osvětlení příjezdu můžete zapnout až 10 minut po vypnutí zapalování.
Vozidla bez automatického osvětlení
Během dvou sekund zapněte a vypněte světlomety.
Vozidla s automatickým osvětlením
  • Během dvou sekund zapněte a vypněte automatické osvětlení.
  • Během dvou sekund vypněte a zapněte automatické osvětlení.
Osvětlení příchodu
Po odemčení dveří dálkovým ovladačem se rozsvítí boční a koncová světla. Po chvíli automaticky zhasnou.
Dálková/tlumená světla
Image Shown Without Description
Pro přepnutí mezi dálkovými a tlumenými světly přitáhněte páčku úplně k volantu.
Světelná houkačka
Image Shown Without Description
Přitáhněte páku lehce k volantu.