Image Shown Without Description
Zvedněte raménko stěraČe a stírátko nastavte kolmo k raménku stěraČe. Potom stiskněte zajiĄĽovací sponu ve směru Ąipky, uvolněte stírátko a stáhněte je z raménka opaČným směrem.