Přerušované stírání
Image Shown Without Description
Zatáhněte páku směrem k volantu.
Stírání při zpětném chodu
Zadní stěrač se po zařazení zpětného chodu aktivuje automaticky, pokud
  • již zadní stěrač není zapnut,
  • páka stěračů je v poloze C nebo D
  • v poloze B a přední stěrače stírají.
Zadní stěrač bude kopírovat interval stírání předních stěračů (při přerušované nebo normálním stírání).
Ostřikovač
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Neuvádějte ostřikovač do chodu na dobu delší než 10 sekund a nikdy jej nezapínejte, je-li nádržka prázdná.

Pro aktivaci ostřikovače přitáhněte páku plně k volantu a držte ji v této poloze.
Ostřikovač bude pracovat společně se stěrači.
Tryska ostřikovače zadního okna je umístěna na střeše nad zadním oknem.