Otvírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Zatáhněte za uvolňovací páčku.
Image Shown Without Description
  1. Lehce nadzvedněte kapotu a vytáhněte západku směrem k sobě.
Image Shown Without Description
  1. Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.
Zavírání kapoty
Poznámka:   Ujistěte se, že je kapota správně zavřena.
Přivřete kapotu a nechte ji minimálně z výšky 20 – 30 centimetrů dopadnout vlastní vahou.