Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Zapalovač nikdy nenechávejte zapojen, protože by to způsobilo poškození. Zapalovač vždy odstraňte, pokud ponecháváte děti samotné ve vozidle.

Chcete-li použít zapalovač, stiskněte jej a vyčkejte, až se automaticky vysune. Zapalovač funguje i při vypnutém zapalování.
Do zásuvky zapalovače je možno připojovat i jiné elektrické spotřebiče.
Pro připojování elektrických spotřebičů používejte výhradně specifikované konektory z řady příslušenství Ford nebo konektory pro použití se standardními zásuvkami SAE.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay