UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Radiová frekvence využívaná vaším dálkovým ovládáním může být používána i jinými radiovysílači krátkého dosahu (např. amatérskými vysílači, lékařským zařízením, bezdrátovými sluchátky, jiným dálkovým ovládáním a poplašnými systémy). Jsou-li frekvence rušeny, nebudete moci dálkové ovládání používat. Můžete ale dveře zamykat a odemykat klíčem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté. Ochráníte se tak před potenciálním blokováním frekvence dálkového ovládání.

Poznámka:   Pokud neúmyslně stisknete tlačítka na dálkovém ovládání, můžete dveře odemknout.
Provozní dosah mezi vaším dálkovým ovládáním a vozidlem se může měnit v závislosti na prostředí.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay