Naprogramovat lze nejvýše čtyři dálkové ovladače (včetně ovladače dodaného s vozidlem).
Image Shown Without Description
Pro naprogramování nového dálkového ovladače:
  • Otočte klíčkem zapalování čtyřikrát během šesti sekund do polohy II.
  • Vypněte zapalování. Jako signál, že je nyní možné naprogramovat nový dálkový ovladač, zazní tón.
  • Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači. Jako potvrzení zazní tón. Opakujte tento poslední krok pro všechny své dálkové ovladače, včetně původního.
  • Pro ukončení režimu programování znovu zapněte zapalování nebo počkejte deset sekund bez programování dalšího dálkového ovladače. Odemykat a zamykat vozidlo bude možné pouze nyní naprogramovanými ovladači.
Přeprogramování funkce odmykání
Funkci odmykání můžete změnit tak, že stisknutím tlačítka jedenkrát se deaktivuje centrální nebo dvojité uzamknutí, poplašné zařízení proti krádeži se vyřadí z pohotovosti a odemknou se dveře řidiče. Stisknutím tlačítka dvakrát během tří sekund se odemknou také dveře spolujezdců.
Chcete-li, aby zadní výklopné dveře byly za jízdy zamknuty, stiskněte uzamykací tlačítko na dveřích řidiče, aby se zaktivovalo centrální zamykání.
Image Shown Without Description
Chcete-li funkci přeprogramovat, stiskněte a přidržte tlačítka a současně nejméně na čtyři sekundy s vypnutým zapalováním. Směrová světla dvakrát bliknou pro potvrzení, že funkce odmykání byla úspěšně přeprogramována.
Jestliže stisknete a přidržíte obě tlačítka opět nejméně na čtyři sekundy, obnoví se původní funkce.