POZOR   POZOR:  Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, pás není řádně uevněn.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Vytahujte pás rovnoměrně. Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
Pro uvolnění přezky pásku ze zámku stiskněte červené tlačítko. Nechte jej zcela a klidně navinout.