Image Shown Without Description
Poznámka:   Mírným nadzvednutím jezdce při stlačování zajišťovacího tlačítka se usnadní uvolnění zamykacího mechanizmu.
Pro zvednutí nebo spuštění stiskněte tlačítko zámku a podle potřeby posuňte.