Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
POZOR   POZOR:  Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na předním tažném oku nepoužívejte tuhou tažnou tyč.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem.
Vozidla s převodovkou Durashift EST
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidla zvolte neutrál.

Vozidla s automatickou převodovkou
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vozidlo v nouzi netáhněte rychlostí vyšší než 50 km/h, nebo dále než 50 km.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Je-li třeba jet rychleji než 50 km/h (30 mil/h) a ujet vzdálenost delší než 50 kilometrů (40 mil), musí se vozidlo přepravovat se zvednutými hnanými koly.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidlem necouvejte.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidla zvolte neutrál.