UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vždy používejte startovací kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem kabelů.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neodpojujte autobaterii od elektrického systému vozidla.

Připojení startovacích kabelů
Image Shown Without Description
AVozidlo s vybitou baterií
BPomocné vozidlo pro startování
CPropojovací kabel kladných pólů
DPropojovací kabel záporných pólů
Vozidla se zážehovým motorem
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍNepřipojujte kabel na záporný (–) pól vybité autobaterie.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Zajistěte, aby pomocné kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi.

 1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
 1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
 1. Připojte kladný pól (+) vozidla A ke kladnému pólu (+) vozidla B (kabel C).
 1. Připojte záporný pól (-) vozidla B k bloku motoru nebo držáku motoru vozidla A (kabel D), co nejdále od autobaterie je to možné.
Vozidla se vznětovým motorem
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍNepřipojujte kabel na záporný (–) pól vybité autobaterie.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Zajistěte, aby pomocné kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi.

 1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
 1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
 1. Připojte kladný pól (+) vozidla A ke kladnému pólu (+) vozidla B (kabel C).
 1. Připojte záporný pól (-) vozidla B k turbodmychadlu vozidla A (kabel D).
Nastartování motoru
 1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
 1. Nastartujte motor vozidla A.
 1. Nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty a pak kabely odpojte.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay