UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány u výrobce, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. Navštivte s vozidlem svého prodejce, aby váš systém řízení motoru přeprogramoval.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud chcete změnit velikost kol namontovaných ve výrobě, poraďte se se svým prodejcem.

Poznámka:   Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách z důvodu optimalizace spotřeby paliva.
Štítek s údaji o tlacích v pneumatikách je umístěn v otvoru dveří řidiče na sloupku B.
Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.