Pojistné matice kola
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistnou matici můžete dostat od svého prodejce Ford při předložení referenčního čísla certifikátu.
Vozidla s neplnohodnotným rezervním kolem
POZOR   POZOR:  Jestliže se náhradní kolo liší od ostatních kol namontovaných na vozidle, je nutno dodržovat následující pravidla:
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte rychlost 80 km/h (50 mph).
POZOR   POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
POZOR   POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno náhradní kolo současně.
POZOR   POZOR:  Na tomto typu kola nepoužívejte sněhové řetězy.

Poznámka:   Vozidlo může vykazovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Zvedák na vozidlo
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo dodaný s vozidlem by měl být používán pouze pro výměnu kola v nouzových situacích.
POZOR   POZOR:  Před použitím zvedáku na vozidlo zkontrolujte, zda není poškozený nebo zdeformovaný a zda je závit namazaný a nejsou na něm nečistoty.
POZOR   POZOR:  Nikdy nic nevkládejte mezi zvedák a zem nebo mezi zvedák a vozidlo.

Poznámka:   Vozidla vybavená sadou na opravu pneumatiky nejsou vybavena zvedákem na vozidlo a klíčem na kola.
Pro záměnu letních a zimních pneumatik doporučujeme použití dílenského hydraulického zvedáku.
Poznámka:   Používejte zvedák s minimální nosností 1,5 t a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.
Zvedák na vozidlo, klíč na matice kola, šroubovací tažné oko a odstraňovač krytů kol jsou uloženy v prohlubni náhradního kola.
Zvedací a podpěrné body
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karosérie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Image Shown Without Description
AJen pro nouzové použití
BÚdržba
Image Shown Without Description
Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy A.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Poznámka:   Pokud je vaše vozidlo vybaveno bočními lemy, demontujte před umístěním zvedáku vozidla kryt.
Sestavení klíče na matice kola
Typ jedna
POZOR   POZOR:  Při vracení nástavce klíče na matice kola do původní polohy dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Poznámka:   Přesvědčte se, zda je klíč na matice kola plně vytažený.
Image Shown Without Description
Vytáhněte klíč na matice kola.
Typ dvě
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Šroubovací vlečné oko má levý závit. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo.

Image Shown Without Description
Vložte šroubovací tažné oko do klíče na matice kola.
Odstranění krytu kola
Typ jedna
Vložte plochý konec klíče na matice kola mezi ráfek a kryt kola a opatrně kryt odstraňte.
Typ dvě
Image Shown Without Description
 1. Vložte odstraňovač krytů kol.
 1. Odstraňte kryt kola.
Poznámka:   Dejte pozor, abyste odstraňovač krytů kol tlačili na kryt ve správném úhlu.
Demontáž kola
POZOR   POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
POZOR   POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu.
POZOR   POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte PARK.
POZOR   POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno převodovkou Durashift EST, zařaďte převod před vypnutím zapalování.
POZOR   POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
POZOR   POZOR:  Zajistěte blokem nebo klínem kola v diagonále.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách ukazují směr otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na náhradním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno pouze zvedákem.
POZOR   POZOR:  Zvedák umístěte na rovný podklad tak, aby ve svislé poloze podpíral zvedací bod.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte litá kola čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.

Poznámka:   Náhradní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Image Shown Without Description
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedák umístěte k příslušné přírubě.
 1. Roztáhněte zvedák, který jste umístili na rovném podkladu tak, aby ve svislé poloze podpíral zvedací bod.
 1. Zvedejte vozidlo, dokud pneumatika nebude volná nad podkladem.
 1. Demontujte pojistnou matici a kolo.
Montáž kola
POZOR   POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Pro více informací ohledně zaměnitelnosti se obraťte na svého prodejce.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách ukazují směr otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na náhradním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.

Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matek kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
Image Shown Without Description
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
 1. Dlaní upevněte kryt kola.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay