POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Dálkové a tlumené světlo světlometu
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Boční svítilny
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Sejměte kryt.
 1. Opatrně vypáčte držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední směrová světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční ukazatele
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte boční ukazatel.
 1. Podržte držák žárovky, otočte tělesem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední světlomety do mlhy
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
Zadní skupinové svítilny
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
Image Shown Without Description
 1. Odšroubujte šrouby a demontujte sestavu zadní svítilny.
Image Shown Without Description
 1. Jemně zatlačte žárovky do držáku, otočte je proti směru hodinových ručiček a vyjměte je.
Přídavné brzdové světlo
Image Shown Without Description
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
 1. Demontujte pryžovou průchodku.
 1. Pomocí šroubováku s plochým břitem uvolněte spony a demontujte svítilnu.
 1. Uvolněte držák žárovky a vyjměte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Image Shown Without Description
 1. Povolte šrouby a demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna vnitřního osvětlení
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny na čtení
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru
Image Shown Without Description
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay