1. Otevřete kapotu.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty
Missing Image
  1. Uvolněte spony v horní části mřížky chladiče.
  1. Demontujte mřížku chladiče.
Missing Image
  1. Uvolněte přední nárazník od světlometů.
Missing Image
  1. Demontujte šrouby.
Missing Image
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nevytahujte nárazník více než 10 mm od jeho původní polohy.

  1. Opatrně vytáhněte nárazník směrem k přední části vozidla a vyšroubujte šrouby.
  1. Odpojte elektrický konektor a demontujte světlomet.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při montáži světlometu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození ustavovacích bodů.

Poznámka:   Při montáži světlometu se ujistěte, že jste světlomet řádně zasadili do upevňovacího bodu.