1. Otevřete kapotu.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Uvolněte spony v horní části mřížky chladiče.
  1. Demontujte mřížku chladiče.
Image Shown Without Description
  1. Uvolněte přední nárazník od světlometů.
Image Shown Without Description
  1. Demontujte šrouby.
Image Shown Without Description
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nevytahujte nárazník více než 10 mm od jeho původní polohy.

  1. Opatrně vytáhněte nárazník směrem k přední části vozidla a vyšroubujte šrouby.
  1. Odpojte elektrický konektor a demontujte světlomet.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při montáži světlometu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození ustavovacích bodů.

Poznámka:   Při montáži světlometu se ujistěte, že jste světlomet řádně zasadili do upevňovacího bodu.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay