Polohy volicí páky
Image Shown Without Description
PParkování
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
22. rychlostní stupeň
11. rychlostní stupeň
POZOR   POZOR:  Před přesouváním volicí páky stlačte brzdový pedál a držte jej stlačený, dokud nebudete připraveni k jízdě.

Poznámka:   Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky. Po zařazení převodu je tím zvýšena snaha vozidla se rozjet.
Pro přesun do polohy zpátečky nebo parkování stiskněte tlačítko na volicí páce.
Poloha volicí páky bude zobrazena na informačním displeji.
Parkování
POZOR   POZOR:  Parkování volte, pouze pokud je vozidlo v klidu.
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku dejte do polohy pro parkování. Ujistěte se, zda je volicí páka v zajištěné poloze.

Poznámka:   Při otevření dveří řidiče zazní v případě, že není zvolena poloha pro parkování, varovný tón.
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Zpátečka
POZOR   POZOR:  Zpátečku volte pouze v případě, že je vozidlo v klidu a motor běží na volnoběh.

Neutrál
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Jízda vpřed
Jízdu vpřed volte pro automatické řazení rychlostních stupňů pro jízdu vpřed.
2. rychlostní stupeň
Zvolíte-li 2, bude převodovka řadit pouze 2. a 1. rychlostní stupeň.
1. rychlostní stupeň
Zvolíte-li 1, bude převodovka řadit pouze 1. rychlostní stupeň.
Pokyny pro řízení s automatickou převodovkou
Rozjíždění
  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  1. Uvolněte pedál brzdy a stlačte pedál plynu.
Zastavování
  1. Uvolněte pedál plynu a stlačte pedál brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Kickdown
S volicí pákou v poloze pro jízdu vpřed plně stiskněte pedál plynu a dojde k zařazení nejvyššího možného převodu pro optimální výkon. Pokud již není kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.
Rychloběh
Poznámka:   Pokud je zvolena poloha pro jízdu vpřed, je převodovka standardně v režimu rychloběhu.
Image Shown Without Description
Pokud cestujete v pomalu se pohybující dopravě nebo vyjíždíte do prudkých stoupání, může mít převodovka trvale snahu přeřazovat mezi 4. a 3. rychlostním stupněm. Za těchto podmínek je vhodné vypnout funkci rychloběhu.
Poznámka:   Po vypnutí funkce rychloběhu bude převodovka řadit pouze mezi 1., 2. a 3. rychlostním stupněm.
Jízdní režimy
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavku řidiče.
Páka pro nouzové uvolnění z parkovací polohy
Páku použijte pro nouzové uvolnění volicí páky z parkovací polohy v případě elektrického selhání nebo vybité autobaterie.
Image Shown Without Description
  1. Sejměte kryt.
  1. Vložte do štěrbiny šroubovák s plochým břitem.
  1. Pro uvolnění páky a posun volicí páky z polohy pro parkování zatlačte šroubovák směrem dolů.
  1. Namontujte kryt.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay