Centrální zamykání
Dveře můžete centrálně zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.
Dvojité uzamknutí
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata.
POZOR   POZOR:  Pokud dveře dvojitě zamknete, nebudete je schopni zevnitř odemknout.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené.
Potvrzení zamknutí a odemknutí
Při odemknutí dveří jednou zablikají směrová světla.
Při zamknutí dveří dvakrát zablikají směrová světla.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno dvojitým zamykáním, zablikají ukazatele směru dvakrát pouze při aktivaci dvojitého uzamčení.
Zamykání a odemykání dveří klíčkem
Image Shown Without Description
AOdemknout
BZamknout
Dvojité zamykání dveří klíčkem
Otočte klíčem během dvou sekund do odemykací a zpět do zamykací polohy.
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description
AOdemknout
BZamknout
COdemknout víko zavazadlového prostoru
Zamykání dveří dálkovým ovládáním
Jednou stiskněte tlačítko B.
Dvojité zamykání dveří dálkovým ovládáním
Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko B.
Odemykání víka zavazadlového prostoru
Dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko C.
Automatické opětovné uzamknutí
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Přeprogramování funkce odmykání
Funkci odemykání je možné přeprogramovat tak, že se odemknou buď pouze dveře řidiče nebo všechny dveře. Při vypnutém zapalování stiskněte na dálkovém ovladači po dobu 4 sekund současně tlačítko pro odemykání a zamykání. Směrová světla pro potvrzení dvakrát bliknou.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay