POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Sklopení opěradel dolů
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Snižte opěrky hlavy.

Image Shown Without Description
  1. Zatáhněte za odjišťovací páky.
  1. Zatlačte opěradlo vpřed.
Vytvoření rovné ložné plochy
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že po zajištění sedadla západkami není vidět červený ukazatel.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Snižte opěrky hlavy.

Image Shown Without Description
  1. Zasuňte prsty mezi sedák a opěradlo a sklopte sedák dopředu.
  1. Zatáhněte za odjišťovací páky.
  1. Zatlačte opěradlo vpřed.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay