POZOR   POZOR:  Nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h).
POZOR   POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách je nutné zvýšit o 20 kPa (0,2 bar) nad stanovené hodnoty. Viz   . 
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla.   Viz   Identifikace vozidla

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule závěsného zařízení činící 75 kilogramů.

Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Nejprve kontaktujte svého prodejce.
Náklad umísťujte co nejníže a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
Ve vyšší nadmořské výšce nad 1000 metrů se garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy musí snížit o 10 % na každých 1000 metrů nadmořské výšky.
Prudká klesání
POZOR   POZOR:  Nájezdová brzda vleku není ovládána systémem ABS.

Přeřaďte dolů, než dosáhnete příliš velkého poklesu otáček.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay