Zapnutí a vypnutí parkovacího asistenta
Poznámka:   Parkovací asistent se automaticky vypne po nastartování vozidla nebo po překročení rychlosti 16 km/h.
Poznámka:   Přední a zadní snímače se vždy aktivují nebo deaktivují společně.
Parkovací asistent je výchozím stavu vypnutý. Chcete-li parkovacího asistenta zapnout, stiskněte spínač na přístrojové desce nebo zařaďte zpátečku.
Při aktivaci parkovacího asistenta se rozsvítí kontrolka ve spínači.
Chcete-li jej vypnout, stiskněte znovu spínač.
Manévrování s parkovacím asistentem
Image Shown Without Description
Poznámka:   Pokud zazní po dobu tří sekund vysoký tón a bliká kontrolka ve spínači, je to známka poruchy. Systém bude vypnut‏‏. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.
Pokud bude odstup mezi zadním nárazníkem a překážkou menší než přibližně 150 cm, předním nárazníkem a překážkou menší než 80 cm nebo 50 cm směrem do boku, bude se ozývat přerušovaný tón. Se snižujícím se odstupem se bude přerušování tónu zrychlovat. Po dosažení odstupu 30 cm a méně bude tón znít nepřerušovaně.
Pokud bude vzdálenost mezi překážkami vpředu a vzadu a předním a zadním nárazníkem menší než 30 cm, bude znít měnící se tón.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay