Vozidla s motory Duratec
Řízení na levé straně
Image Shown Without Description
Řízení na pravé straně
Image Shown Without Description
Dodávka paliva může být přerušena v důsledku nehody nebo náhlého otřesu (např. nárazu při parkování).
Spínač je umístěn vedle odkládací schránky. Otevřete odkládací schránku a vyprázdněte ji. Stiskněte boky dovnitř a otočte odkládací schránku dolů.
Vrácení spínače do původní polohy
POZOR   POZOR:  Pokud vidíte nebo cítíte unikající benzín, neodblokovávejte odpojovač přívodu paliva.

  1. Otočte klíč zapalování do polohy 0.
  1. Zkontrolujte těsnost palivového systému.
  1. Nejsou-li patrné žádné příznaky úniku paliva, vraťte spínač do původní polohy zatlačením na tlačítko.
  1. Otočte klíč zapalování do polohy II. Po několika sekundách klíč vraťte do polohy I.
  1. Znovu zkontrolujte, zda z palivového systému neuniká palivo.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay