POZOR   POZOR:  V žádném případě elektrický systém vozidla neupravujte. Opravy elektrického systému, výměnu relé a pojistek pro vysoké proudy přenechejte řádně vyškolenému technikovi.
POZOR   POZOR:  Před dotykem nebo výměnou pojistky vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vadnou pojistku nahraďte pojistkou se stejnými parametry.

Poznámka:   Vadnou pojistku je možné poznat podle přerušení vlákna.
Poznámka:   Všechny pojistky kromě pojistek na vysoké proudy se montují pouze zamáčknutím.
Poznámka:   Kleště na vytahování pojistek jsou umístěny v pojistkové skříňce motorového prostoru.