Centrální pojistková skříňka
Centrální pojistková skříňka je umístěna za odkládací schránkou. Otevřete odkládací schránku a vyprázdněte ji. Stiskněte boky dovnitř a otočte odkládací schránku dolů.