Pomocí informačního displeje můžete změnit nastavení různých funkcí.
Odemykání dveří dálkovým ovladačem
Funkci odemykání můžete nastavit na odemykání pouze bočních dveří řidiče nebo na odemykání všech dveří.
Směrová světla
Směrová světla můžete nastavit tak, že po vychýlení páky ukazatele směrových světel zabliká pouze třikrát.
Audio displej
Informační displej můžete nastavit tak, že bude zobrazovat některé informace audio jednotky.
Výstražná přerušovaná světla
Výstražná směrová světla je možné nastavit tak, aby začala při intenzivním brzdění automaticky blikat.
Zvukové výstrahy
Některé zvukové výstrahy je možné vypnout.
Language (jazyk)
Displej je možné nastavit do vámi vybraného jazyka.