Pro vozidlo je možné naprogramovat maximálně osm dálkových ovladačů (včetně ovladačů dodaných s vozidlem). Dálkové ovladače musejí být během procesu programování uvnitř vozidla. Zapněte přední bezpečnostní pásy a zavřete všechny dveře, aby bylo zajištěno, že během programování nezazní žádné rušivé zvukové signály.
Image Shown Without Description
  • Pro programování nových dálkových ovladačů otočte klíčem v zapalování čtyřikrát během šesti sekund do polohy II.
  • Přepněte zapalování do polohy 0. Pro oznámení, že je v příštích deseti sekundách možné programovat dálkové ovladače, zazní tón.
Image Shown Without Description
  • Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači. Jako potvrzení zazní tón. Opakujte tento krok pro všechny své dálkové ovladače, včetně původních. Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači umístěném v zapalování, jej nevyndávejte ze zapalování.
  • Zapněte znovu zapalování (poloha II) nebo počkejte deset sekund, aniž budete programovat další dálkový ovladač, a režim programování klíčů se ukončí. Pro odemykání a zamykání vozidla bude nadále možné používat pouze nyní naprogramované dálkové ovladače.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře nebo jen dveře řidiče a víko zavazadlového prostoru. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay