POZOR:  Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.
  POZOR:  Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.
  POZOR:  Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejníže a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.
  POZOR:  Nejezděte s otevřenými víkem zavazadlového prostoru nebo zadními výklopnými dveřmi. Do vozidla by mohly vnikat výfukové plyny.
  POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy. Viz  Vehicle identification . 

  UPOZORNĚNÍ:  Nedovolte, aby se věci dotýkaly zadních oken.
  UPOZORNĚNÍ:  Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
  UPOZORNĚNÍ:  Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.