POZOR:  Systém bezklíčového startování nemusí v případě, že je klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení jako jsou mobilní telefony, fungovat.
  POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.   Viz   Zapalovač

Poznámka:   Zapalování se může po určité době automaticky vypnout v případě, že bylo vozidlo ponecháno bez dozoru se zapnutým zapalováním. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:   Pro zapnutí zapalování a nastartování vozidla musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Poznámka:   Při startování vozidla musíte podle typu převodovky vždy plně sešlápnout brzdový nebo spojkový pedál.
Missing Image
Zapnutí zapalování
Stiskněte tlačítko. Všechny obvody jsou zapnuty, rozsvítí se varovné svítilny a kontrolky.
Startování u vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
 1. Plně sešlápněte pedál spojky.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
 1. Pokud se motor nenastartuje, plně sešlápněte brzdový a spojkový pedál.
Startování u vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Uvolněním pedálu brzdy během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo N.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Startování vznětového motoru
Poznámka:   Roztáčení motoru se nespustí, dokud neproběhne cyklus nažhavení motoru. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Poznámka:   Stále držte stlačený pedál spojky a brzdy, dokud se nespustí roztáčení motoru.
Selhání startování
Systém pasivního startování není funkční v případě, že:
 • jsou zaplněny frekvence pasivního klíče,
 • je vybitá baterie pasivního klíče.
Pokud není možné vozidlo nastartovat, proveďte následující postup.
Typ 1
Missing Image
 1. Podržte klíč vedle krytu sloupku řízení přesně podle nákresu.
 1. S klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování vozidla použít startovací tlačítko.
Typ 2
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte kryt.
Missing Image
 1. Vložte klíč do jeho držáku.
Missing Image
 1. S klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a nastartování vozidla použít startovací tlačítko.
Zastavení motoru, pokud vozidlo stojí
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovné svítilny a kontrolky se vypnou.
Manuální převodovka
Krátce stiskněte tlačítko.
Automatická převodovka
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P.
 1. Krátce stiskněte tlačítko.
Zastavení motoru u vozidla v pohybu
  POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím motoru se vypnou také některé elektrické obvody, varovné kontrolky a indikátory.

Tlačítko podržte po dobu dvou sekund nebo jej v rozmezí tří sekund třikrát stiskněte.