UPOZORNĚNÍ:  Před odjezdem se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel z konektoru ohřívače motoru.

Poznámka:   Konektor ohřívače motoru je umístěn v mřížce chladiče na předku vašeho vozidla.
Missing Image
Před startování motoru připojte na 2 až 3 hodiny ohřívač motoru.